Cán bộ trường
Nguyễn Thị Mai AnhVũ Hải YếnNguyễn T. Lưu LyLê Thị Minh ChínhNguyễn Đức ThànhPhạm Thu NguyệtChế T.Thanh HuyềnHoàng Diệu ThuýNguyễn Thu HuyềnTrần Thị Thu HàTrương Thị PhúcNguyễn Thị HảoNg. T. Thanh XuânNguyễn Thị DungNguyễn Đức PhươngTô Thị MinhNg. Thị Thu ThuỷNg. Anh TuấnNg. Thị Như HoaChu Thị Lan PhươngNguyễn Thị Xuân HoànNg. Thị Thu ChúcHoàng Thị Thu HằngĐinh Thế DũngTống T.Phương ThuýNguyễn Thị VânHà Thanh Hương
slide mới
slide1
slide2
Hoạt động chuyên môn

NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG

I. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

1. Vì sao phải xây dựng các chuyên đề dạy học

1- Khắc phục hạn chế của chương trình, SGK hiện hành

2- Phù hợp với đối tượng học sinh, sở trường của giáo viên

3- Thuận lợi cho việc dụng các HT, PP, KT dạy học tích cực

4- Phù hợp với điều kiện dạy học của mỗi nhà trường

5- Giúp giáo viên làm quen với chương trình, SGK mới…

Lưu ý: -Xây dựng chuyên đề phải xuất phát từ các lí do trên, tránh tình trạng làm đối phó theo chỉ tiêu được giao;

 - Không ghép cơ học các nội dung, bài, chương thành chuyên đề (không sắp xếp, bố trí lại đề mục, kiến thức lô gic, hợp lí)

 - Không nên xây dựng các chuyên đề có dung lượng quá dài (trên tiết)…Không nên xây dựng chuyên đề cá nhân (làm theo nhóm, tổ chuyên môn)….

2. Yêu cầu (nguyên tắc) khi xây dựng các chuyên đề

1. Dựa trên chương trình, SGK hiện hành và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học…

2. Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong năm học không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình hiện hành…

3. Tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong từng môn học, giữa các môn học và các hoạt động giáo dục…

4. Phù hợp với điều kiện của nhà trường, đối tượng học sinh …

5. Việc kiểm tra, đánh giá và xếp loại HS không thay đổi…

6. Đảm bảo tính khả thi thực hiện trong khung thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh; 

Các loại chuyên đề:

-Chuyên đề đơn môn:
Rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành (ND lẻ tẻ, trùng lặp, lạc hậu…) để cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học thành các chuyên đề dạy học:

+ Trong cùng khối lớp

+ Trong cấp học

-Chuyên đề tích hợp, liên môn:
Chuyên đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, (có thể đang trùng nhau) giữa các môn học, hoạt động giáo dục…đưa về chuyên đề của một môn học nào đó…

 + Nhiều môn với nhau (liên môn)

  + Nhiều môn với hoạt động giáo dục (tích hợp, liên môn)

 Lưu ý: Có sự thống nhất trong khối lớp, cấp học, môn, hoạt động GD, đối tượng học sinh…).

3. Các bước xây dựng chuyên đề

- Bước 1: Xác định chuyên đề (đặt tên chuyên đề). Nêu rõ lí do xây dựng chuyên đề.

- Bước 2: Xác định mục tiêu chuyên đề: KT, TĐ, KN và năng lực cần hướng tới.

- Bước 3: Xây dựng nội dung chuyên đề (Thiết kế các đề mục, hệ thống kiến thức cơ bản).

- Bước 4: Xây dựng bảng mô tả các cấp độ tư duy (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao).

- Bước 5: Biên soạn câu hỏi, bài tập tương ứng với các cấp độ tư duy đã mô tả (câu hỏi, bài tập dùng trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá).

4. Quy trình thực hiện chuyên đề (Soạn giảng)

(Thiết kế tiến trình lên lớp)

- Bước 1: Xác định mục tiêu chuyên đề: KT, TĐ, KN và năng lực cần hướng tới cho học sinh (giống bước 2 ở trên)…

- Bước 2: Xác định hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học (tích cực) cho chuyên đề…

- Bước 3: Chuẩn bị của GV, HS, tổ chức lớp…

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học trong tiến trình sư phạm của HT, PP, kỹ thuật DH tích cực – theo các hoạt động (soạn hết nội dung chuyên đề-không cần soạn theo từng tiết); Việc thiết kế các hoạt động học hết sức linh hoạt (tùy theo dạng bài, tùy theo PP, kỹ thuật DH đã chọn)…

- Bước 5: Kế thúc chuyên đề: Củng cố, ra bài tập, rút kinh nghiệm chuyên đề….

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

1.Quan điểm đổi mới PPDH

+  Kết hợp và cải tiến PPDH truyền thống (PP sử dụng ngôn ngữ, PP thực hành, PP luyện tập…)…

+ Áp dụng các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực cho phù hợp (Tuỳ từng bài học, điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng học sinh)….

+ Ứng dụng hiệu quả, phù hợp:  CNTT, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học …vận dụng vào thực tiễn…

+ Trọng tâm của việc đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh là tổ chức các hoạt động học cho học sinh

2. Thiết kế tiến trình lên lớp theo các hoạt động học tập trong mỗi CĐ/ bài học (5 HĐ)

1.Hoạt động khởi động

Mục đích: tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay...kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới...trong cả chuyên đề/ bài học.

2.Hoạt động hình thành kiến thức

-  Mục đích: trang bị cho HS những KT mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập nêu ra ở HĐ khởi động.

-Nội dung: Qua hoạt động giúp cho HS tự lực chiếm lĩnh KT thông qua: đọc; nghe; quan sát; thực hành; thí nghiệm, hợp tác nhóm, phản biện...

Trong hoạt động hình thành kiến thức mới nên tổ chức các hoạt động học cho học sinh theo 4 bước:

1. Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh: Hướng dẫn HS làm gì? làm như thế nào? làm với ai? tư liệu nào? thời gian bao lâu? sảm phẩm yêu cầu là gì?….

2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập: làm việc cá nhân, làm việc nhóm; giáo viên có biện pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo không có học sinh bị "bỏ quên“…

3. Học sinh báo cáo kết quả và thảo luận: trình bày, báo cáo kết quả, sản phẩm học tập, sau đó học sinh sẽ phản biện, thảo luận với nhau…

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên và học sinh cùng đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức.

 -> Phẩm chất và năng lực hình thành khi HS tham gia vào các hoạt động: Hoạt động cá nhận, cặp đôi, nhóm, cả lớp…)

3.Hoạt động luyện tập

•Mục đích: giúp HS hoàn thiện KT vừa lĩnh hội được, củng cố lí thuyết hoặc vận dụng lí thuyết vào giải quyết bài tập

4.Hoạt động vận dụng

•Mục đích: giúp HS vận dụng KT-KN đã học vào cuộc sống, tương tự tình huống/vấn đề đã học.

5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng

•Mục đích: giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

Lưu ý: Hoạt động khởi động, HĐ hình thành kiến thức mới bắt buộc phải thực hiện trên lớp (HĐ luyện tập có thể ở trên lớp, có thể về nhà; HĐ vận dụng và HĐ tìm tòi mở rộng giao cho học sinh thực hiện ở ngoài nhà trường...tùy theo đối tượng HS, chỉ giao cho HS khá, giỏi)...

III. Đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển NL HS

-Coi trọng KTĐG để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, …từ đó điều chỉnh quá trình dạy của Thầy, học của Trò…

-Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không…

-Trong bài kiểm tra chú ý xây dựng câu hỏi, bài tập theo hướng mở, liên môn, tăng cường khả năng vận dụng…

-Coi trọng việc đánh giá quá trình để thấy được sự tiến bộ của chính học sinh đó; mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh trên lớp, ở nhà…

-Xây dựng đề kiểm tra theo ma trận với 4 cấp độ: Biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao; chú trọng đo về năng lực, phẩm chất…

- Chấm bài có lời phê, nhận xét, động viên sự tiến bộ của học sinh; tạo cơ hội cho HS tự đáng giá, đánh giá lẫn nhau, đánh giá của gia đình, cộng đồng…vv

IV. Quy trình sinh hoạt tổ nhóm chuyên môtheo hướng nghiên cứu bài học

Hiện tại, việc sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn nặng về hình thức, hành chính sự vụ, ít hàm lượng chuyên môn

1. Quy trình SHCM theo hướng nghien cứu bài học

+ Tổ, nhóm chuyên môn trao đổi, thảo luận, thống nhất để xây dựng thực hiện các chuyên đề/ bài học khó…

+ Lựa chọn các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để thiết kế dạy học chuyên đề…

+ Cử giáo viên (trong tổ/ nhóm) dạy học minh họa; chuẩn bị các điều kiện cho giờ dạy; bố trí người dự giờ, ghi hình…

+ Tổ chức họp, thảo luận, phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy để cùng chia sẻ kinh nghiệm…

-> Khuyến khích các hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường, trên “Trường học kết nối” (giao lưu, học hỏi, giúp nhau cùng tiến bộ)…phát huy trí tuệ tập thể…

2. Việc dự giờ và đánh giá xếp loại giờ dạy

- Khi dự giờ có nhiều thay đổi: vị trí người dự (linh động), đối tượng quan sát (hoạt động học của học sinh), động thái của người dự: giúp đỡ học sinh (khi HS gặp khó khăn), ghi hình để trao đổi thao luận; linh hoạt về thời gian dự giờ …

- Việc đánh giá, xếp loại giờ dạy có sự thay đổi: Chủ yếu là phân tích, rút kinh nghiệm bài học, mà không nhất thiết phải cho điểm, xếp loại giờ dạy khi người dạy không có nhu cầu được xếp loại…(giảm áp lực)…

-Tiêu chí đánh giá giờ dạy thay đổi (15 tiêu chí): Trong văn bản số 1344/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/8/2015.

Lưu ý: Ngoài những buổi sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học thì hoạt động SHCM vẫn duy trì theo quy định của Điều lệ trường trung học (theo hướng tằng cường hàm lượng chuyên môn)…

 

Thống kê truy cập
Quảng cáo
qc3
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang
new jordan shoes , cheap jordan shoes , cheap hockey jerseys , cheap jordans for sale , Cheap basketball shoes , cheap jordans online , cheap jordans online , cheap jordans shoes , Discount Jerseys China , Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping,cheap nhl jerseys china , replica nhl jerseys , cheap nfl jerseys online , cheap MLB jerseys , cheap mlb jerseys from china , cheap nfl jerseys from china , cheap nike nfl jerseys