Cán bộ trường
Nguyễn Thị Mai AnhVũ Hải YếnNguyễn T. Lưu LyLê Thị Minh ChínhNguyễn Đức ThànhPhạm Thu NguyệtChế T.Thanh HuyềnHoàng Diệu ThuýNguyễn Thu HuyềnTrần Thị Thu HàTrương Thị PhúcNguyễn Thị HảoNg. T. Thanh XuânNguyễn Thị DungNguyễn Đức PhươngTô Thị MinhNg. Thị Thu ThuỷNg. Anh TuấnNg. Thị Như HoaChu Thị Lan PhươngNguyễn Thị Xuân HoànNg. Thị Thu ChúcHoàng Thị Thu HằngĐinh Thế DũngTống T.Phương ThuýNguyễn Thị VânHà Thanh Hương
slide mới
slide1
slide2
Thời khóa biểu

Tr­ường THCS Đồng Xuân

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

                                                               Thực hiện từ tuần 12- ngày 07 tháng 11năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

8A1

8A2

8A3

9A1

9A2

9A3

Thứ

Tiết

Hai

1

Giỏo dục TT

Giỏo dục TT

Giỏo dục TT

Giỏo dục TT

Giỏo dục TT

Giỏo dục TT

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

T.A- Nguyệt

Văn- Chúc

KNS-Minh

KNS-Hà

CNg-Thủy

HĐGD(TD)-Xuân

Toán -Thúy

Địa- Hảo

Toán- Chính

Văn- Thành

Tin-Hoa

CNg-N.Huyền

3

Toán-Ph­ơng

T.A- Nguyệt

Văn- Chúc

HĐGD(TD)-Xuân

KHTN-Hà

Toán-N.Huyền

T.A- Ph­ương

Sử- Hoàn

CNg-Thủy

Lý - C.Huyền

Tin-Hoa

TD  -  Minh

4

KHTN-Phúc

Tin- Thúy

T.A- Nguyệt

Toán -Tun

HĐGD(TD)-Xuân

Địa- Hằng

Địa- Hảo

Toán- Chính

T.A- Ph­ương

TD  -  Minh

Lý - C.Huyền

Văn- Thành

5

Văn- Chúc

Tin- Thúy

KHTN-Hoa

Địa- Hằng

Toán -Tun

T.A- Nguyệt

Sử- Hoàn

T.A- Ph­ương

Địa- Hảo

Sinh- Phúc

Văn- Thành

Lý - C.Huyền

Ba

1

Nhạc- Dương

Toán-Ph­ương

HĐGD(TD)-Xuân

Sử- Hoàn

Toán -Tun

Văn- Hảo

Lý - C.Huyền

T.A- Ph­ơng

TD  -  Minh

Toán-N.Huyền

Văn- Thành

MT- Dũng

2

HĐGD(TD)-Xuân

Nhạc- Dương

Tin- Thúy

Văn- Hảo

HĐGD(MT)-Dũng

GD - Mai

Văn- Dung

TD  -  Minh

Lý - C.Huyền

Văn- Thành

Toán-N.Huyền

Toán-Phương

3

CNg-Thủy

HĐGD(TD)-Xuân

Tin- Thúy

Toán -Tun

Văn- Hảo

T.A- Nguyệt

TD  -  Minh

CNg-Dũng

T.A- Ph­ơng

Hóa- Yến

Địa- Hằng

GD - Mai

4

KNS-Minh

CNg-Thủy

KHXH-Hằng

GD - Mai

T.A- Nguyệt

Toán-N.Huyền

T.A- Phương

Văn- Dung

Sử- Hoàn

Tin- Tuấn

MT- Dũng

Văn- Thành

5

 

 

 

T.A- Nguyệt

GD - Mai

Sử- Hoàn

Toán -Thúy

Lý - C.Huyền

Văn- Dung

Tin- Tuấn

Hóa- Yến

Địa- Hằng

1

GD - Mai

KHTN-Phúc

Văn- Chúc

Nhạc- Dương

Văn- Hảo

HĐGD(TD)-Xuân

MT- Dũng

Sinh- Hà

Toán- Chính

T.A- Phương

TD  -  Minh

Văn- Thành

2

Tin- Thúy

Văn- Chúc

Nhạc- Dương

Sử- Hoàn

HĐGD(TD)-Xuân

Văn- Hảo

Hóa - Hoa

Toán- Chính

MT- Dũng

TD  -  Minh

T.A- Phương

Hóa - Hà

3

Tin- Thúy

KHXH-Hằng

Toán- Chính

Văn- Hảo

Sử- Hoàn

CNg-Thủy

Sinh- Hà

Hóa - Hoa

Văn- Dung

Sinh- Phúc

Toán-N.Huyền

T.A- Phương

4

Văn- Chúc

GD - Mai

CNg-Thủy

HĐGD(TD)-Xuân

Tin- Thúy

Toán-N.Huyền

CNg-Dũng

Văn- Dung

Sinh- Hà

Văn- Thành

Sinh- Phúc

TD  -  Minh

5

KHXH-Hằng

KNS-Xuân

GD - Mai

CNg-Thủy

Tin- Thúy

HĐGD(MT)-Dũng

Văn- Dung

Sử- Hoàn

Hóa - Hoa

Toán-N.Huyền

Văn- Thành

Sinh- Phúc

Năm

1

KHTN-C.Huyền

Toán-Ph­ương

KHXH-Chúc

Toán -Tun

KNS-Xuân

Văn- Hảo

Toán -Thúy

Toán- Chính

TD  -  Minh

GD - Mai

Văn- Thành

Hóa - Hà

2

HĐGD(TD)-Xuân

KHTN-C.Huyền

CNg-Thủy

KHTN-Hà

Văn- Hảo

Tin- Thúy

TD  -  Minh

Hóa - Hoa

Toán- Chính

Toán-N.Huyền

Văn- Thành

Địa-Hằng

3

CNg-Thủy

HĐGD(TD)-Xuân

KHTN-C.Huyền

T.A- Nguyệt

Toán -Tun

Tin- Thúy

Hóa - Hoa

TD  -  Minh

GD - Mai

Địa-Hằng

Toán-N.Huyền

Văn- Thành

4

Toán-Ph­ương

KHXH-Chúc

Toán- Chính

Văn- Hảo

Địa- Hằng

T.A- Nguyệt

Nhạc- Dương

Tin- Tuấn

Hóa - Hoa

Hóa- Yến

CNg-N.Huyền

Văn- Thành

5

KHXH-Chúc

CNg-Thủy

KNS-Minh

Địa- Hằng

T.A- Nguyệt

KHTN-Hoa

GD - Mai

Tin- Tuấn

Nhạc- Dương

CNg-N.Huyền

Hóa- Yến

Toán-Phương

Sáu

1

KNS-Minh

Văn- Chúc

Toán- Chính

T.A- Nguyệt

Văn- Hảo

Nhạc- Dương

Sử- Hoàn

HĐGD(MT)-Dũng

Sinh- Hà

Lý - C.Huyền

T.A- Phương

Toán-Phương

2

Văn- Chúc

T.A- Nguyệt

KHTN-Hoa

Tin- Thúy

Địa- Hằng

Sử- Hoàn

Văn- Dung

Nhạc- Dương

CNg-Thủy

MT- Dũng

TD  -  Minh

Sinh- Phúc

3

T.A- Nguyệt

Toán-Ph­ương

Văn- Chúc

Tin- Thúy

CNg-Thủy

Văn- Hảo

Văn- Dung

CNg-Dũng

Sử- Hoàn

Địa- Hằng

Lý - C.Huyền

T.A- Phương

4

Toán-Phư­ơng

KHTN-Phúc

HĐGD(TD)-Xuân

Văn- Hảo

Nhạc- Dương

CNg-Thủy

Toán -Thúy

Văn- Dung

Tin- Tuấn

T.A- Phương

Địa- Hằng

Lý - C.Huyền

5

KHTN-Phúc

KNS-Xuân

T.A- Nguyệt

CNg-Thủy

Sử- Hoàn

Địa- Hằng

CNg-Dũng

Văn- Dung

Tin- Tuấn

 

 

 

Bảy

1

Toán-Phư­ơng

T.A- Nguyệt

Văn- Chúc

HĐGD(MT)-Dũng

Toán -Tun

Lý - C.Huyền

Sinh- Hà

GD - Mai

T.A- Ph­ơng

Văn- Thành

Toán-N.Huyền

Tin- Hoa

2

HĐGD(MT)-Dũng

Toán-Ph­ương

T.A- Nguyệt

Toán -Tun

Lý - C.Huyền

Toán-N.Huyền

T.A- Ph­ương

Sinh- Hà

Toán- Chính

Văn- Thành

Sử- Hoàn

Tin-Hoa

3

T.A- Nguyệt

Văn- Chúc

HĐGD(MT)-Dũng

Lý - C.Huyền

KHTN-Hà

KHTN-Hoa

Tin- Tuấn

Toán- Chính

Văn- Dung

Sử- Hoàn

GD - Mai

Toán-Phương

4

Văn- Chúc

HĐGD(MT)-Dũng

Toán- Chính

KHTN-Hà

T.A- Nguyệt

KNS-M.Anh

Tin- Tuấn

T.A- Ph­ơng

Văn- Dung

Toán-N.Huyền

Sinh- Phúc

Sử- Hoàn

5

GD TT- Phương

GDTT-Phúc

GDTT- Mai

GDTT- Hà

GDTT- Dũng

GDTT- Hoa

SH  - Hoàn

SH- Dung

SH  - Chính

SH - C.Huyn

SH - Ng. Huyn

SH - C.Phương

Thống kê truy cập
Quảng cáo
qc3
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang
new jordan shoes , cheap jordan shoes , cheap hockey jerseys , cheap jordans for sale , Cheap basketball shoes , cheap jordans online , cheap jordans online , cheap jordans shoes , Discount Jerseys China , Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping,cheap nhl jerseys china , replica nhl jerseys , cheap nfl jerseys online , cheap MLB jerseys , cheap mlb jerseys from china , cheap nfl jerseys from china , cheap nike nfl jerseys